Poligrafia 2.0 sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wchodnia 2014 – 2020.

Cel projektu:
Celem projektu jest obniżenie ceny personalizowanej poligrafii dzięki zastosowaniu innowacyjnego, kreatora grafiki wektorowej on-line, zautomatyzowaniu procesu produkcji, który umożliwi drukarniom wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych oraz stworzeniu nowego rynku dla zdolnych grafików, którzy na naszej platformie będą mieli możliwość umieszczenia własnych wzorów graficznych i otrzymywania prowizji od ich sprzedaży. Graficy będą mogli skupić się na tworzeniu nowych wzorów, a nie na obsłudze klientów.

Wartość projektu – 1 008 244.50 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich – 731 467.50 PLN